Ohjelmointikoulutukset

Mistä on kyse?

Buutin ohjelmointikoulutuksissa koulutetaan yrityksille osaavia ohjelmistoasiantuntijoita. Saatte itse valita tekijän lahjakkaiden hakijoiden joukosta, joten sopivuus on taattu.

Koulutusten sisältö

Buutin koulutuksissa koulutettavat saavat kattavan sukelluksen modernin ohjelmoinnin käytäntöihin. Koulutusten keskeisimmät teemat päätetään yritysten kanssa tehtyjen tarvekartoitusten perusteella. Pelkät ohjelmointitaidot eivät yksinään tee osaavaa ohjelmistokehittäjää, vaan lisäksi tarvitaan muitakin tärkeitä taitoja, kuten Scrum-ryhmätyöskentelyä, vanhan koodin korjausta ja oman koodin lisäämistä suurempaan projektiin. Buutin koulutusten jälkeen koulutettavat ovat valmiita työskentelemään osana ohjelmistotiimiä.

Tietopuolisen valmennuksen jälkeen koulutuksiimme kuuluu työssäoppimisjakso, joka antaa yritykselle mahdollisuuden tutustua kehittäjään ennen lopullisen rekrytointipäätöksen tekemistä. Buutin tutorin apu ja ohjaus jatkuu myös työssäoppimisjakson ajan. Kommunikoimalla usein ja avoimesti niin koulutettavan kuin yrityksen kanssa varmistamme, että niin koulutettava kuin yrityskin saavuttaa koulutukselle asettamansa tavoitteet. 

Yhteistyössä

Rekrykoulutuksen aikajana

1. TARVEKARTOITUS

Buutti selvittää yritysten osaajatarpeet ja suunnittelee niitä vastaavan koulutuksen. Tiedotamme yrityksille ELY:n rahoitusosuudesta ja valmistelemme alustavan koulutusesityksen, jonka rekrytoiva yritys esittää Buutin tukemana ELY-keskukselle

2. KOULUTETTAVIEN VALINTA (4-6 viikkoa)

Lupaavimmat hakijat valitaan Buutin haastatteluprosessiin. Prosessi sisältää haastattelun sekä hakutehtävän, jossa kartoitamme hakijan osaamista ja sopivuutta. Myös rekrytoivat yritykset haastattelevat hakijat sopivuuden varmistamiseksi.

3. TIETOPUOLINEN VALMENNUS (2,5kk)

Lähiopetuksella järjestettävässä valmennuksessa yrityksen valitsemalle koulutettavalle opetetaan yrityksen käyttämät teknologiat. Teknologioiden lisäksi perehdytään ohjelmistokehitystyön työelämäkäytäntöihin, kuten esimerkiksi Scrum, Git ja Docker.

4. TYÖSSÄOPPIMISJAKSO (3,5kk)

Koulutettava siirtyy yritykseen. Perehdytys ja ohjaus suoritetaan yrityksen valitseman mentorin sekä Buutin tuutoreiden yhteistyöllä. Koulutettavaan ja mentoriin ollaan yhteydessä Buutilta 1-2 kertaa kuukaudessa työssäoppimisjakson tavoitteiden saavuttamiseksi.

5. KOULUTETTAVIEN REKRYTOINTI

Buutin tutorin, koulutettavan ja yrityksen mentorin kesken järjestetään kolmikantakeskustelu 1-2 viikkoa ennen työssäoppimisjakson päättymistä. Yritys tekee lopullisen päätöksen koulutettavan rekrytoinnista.

Miksi juuri Buutin ohjelmointikoulutus?

Vahva osaamisemme ohjelmistokonsultoinnissa auttaa meitä luomaan koulutuksen, jonka sisältö vastaa ohjelmistokehittäjän arkea. Teoriapohjan ja käytännön osaamisen välillä on hallittu tasapaino, joka edistää myös koulutettavien itseopiskelua.

Buutin koulutuksiin osallistujat saavat paljon henkilökohtaista ohjausta. Pääkouluttajan tuki on aina saatavilla, ja henkilökohtaiset palautekeskustelut takaavat vahvan tuen. Näin pidetään huoli, että jokainen osallistuja saa koulutussuunnitelman mukaiset taidot.

Koulutuksen ryhmätyöosio toteutetaan Buutti Oy:n kehittämällä työelämäsimulaatiolla. Koulutettavat saavat siis arvokasta ohjelmointikokemusta jo ennen yrityksiin siirtymistä. Mukana ovat nykyaikaisen kehitystyön elementit, kuten Daily-palaverit, Sprint Review ja Sprint Retrospective.

Buutin koulutukset ovat TE-palveluiden ja ELY-keskuksen kanssa yhteistyössä järjestettävää työvoimakoulutusta, jonka rahoittavat yhteistyössä ELY-keskus ja osallistuvat työnantajat. Koulutuksen lopullinen hinta määräytyy koulutuskohtaisesti.

Aiemmista koulutuksistamme rekrytoineet yritykset ovat antaneet todella positiivista palautetta yhteistyöstä Buutin kanssa. Asiakkaamme ovat olleet tyytyväisiä erityisesti tehokkaaseen kommunikaatioon, sujuviin prosesseihin sekä tekemäämme mätsäystyöhön, jonka avulla oikeat kehittäjät ovat löytäneet oikeisiin firmoihin. Tässä vielä kommentteja referenssiasiakkailtamme:

”Olimme oikein tyytyväisiä. Todella onnistunut rekrytointi.” – Esko Viranko, Senior Integration Specialist, Smartium Oy

”Suoraviivaista ja selkeää toimintaa” – Jukka Kuisma, Business Area Manager, Visma Enterprise Oy

Ota yhteyttä

Nina Raatikainen nina.raatikainen(at)buutti.com +358 45 783 66983

Pauliina Sievänen pauliina.sievanen(at)buutti.com +358 45 783 66934

Tämänhetkiset koulutukset

RekryKoulutus: Full Stack & Cloud

 

Mitä:

Full Stack web- ja pilviteknologiakoulutus

Missä:

Keski-Suomi

Milloin:

Harjoittelijavalinnat viimeistään 6.11.2023

Lue lisää

Aiemmat koulutukset

Buutti Full Stack Training

 

Mitä:

Full Stack -ohjelmointikoulutus

Missä:

Oulu

Milloin:

Harjoittelijavalinnat viimeistään 1.8.2023

Lue lisää
Ohjelmoinnin valmentaja opastamassa Buutin ohjelmointikoulutuksen osallistujaa ohjelmointitehtävän tekemisessä

Buutti Trainee Academy

 

Mitä:

Yksilöllinen ohjelmointivalmennus

Missä:

Joensuu

Milloin:

Harjoittelijavalinnat viimeistään 19.5.2023

Lue lisää
Ohjelmointitiimi palaverissa työstämässä ohjelmointikoulutuksen ryhmätyöprojektia valoisassa ja rennossa toimistotilassa

Buutti Trainee Academy

 

Mitä:

Yksilöllinen ohjelmointivalmennus

Missä:

Tampere

Milloin:

Harjoittelijavalinnat 25.10.2022 – 28.2.2023

Lue lisää

Rekrykoulutus: JavaScript & Cloud

 

Mitä:

Työllistävä ohjelmointikoulutus

Missä:

Helsinki

Milloin:

Harjoittelijavalinnat 19.9.-17.10.2022

Lue lisää