Python 3 -koulutus

Osallistujien esitietovaatimukset:

Osaa ainakin yhtä ohjelmointikieltä (esim. Java, C, JavaScript, Python) sujuvasti.

Koulutus on myös mahdollista räätälöidä Python 2:a jo osaaville Python 3:een ja kielen syvempiin ominaisuuksiin.

1. päivä

 • Python ohjelmointikielenä
 • Pythonin perusteet
  • Python-tulkin käyttö
  • Muuttujat ja tietotyypit
  • Funktiot
  • Kontrollirakenteet
  • Tietorakenteet: listat, sanakirjat joukot
  • Moduulit
  • Luokat ja oliot
  • I/O ja virheenkäsittely
 • Katsaus Python-standardikirjastoon
  • os
  • sys
  • math
  • random
  • glob
  • re
  • datetime
  • unittest

2. päivä

 • Pythonin edistyneitä konsepteja:
  • Generaattorit
  • Dekoraattorit
  • Lambda-funktiot
  • List ja dict comprehension
  • collections-moduuli
  • Itertools-moduuli
  • Erikoismetodit
  • Metaluokat ja abstraktit luokat
 • Python 3:n oleellisia eroja Python 2:een, kuten
  • print-funktio
  • Kehittynyt kokonaislukujakolasku
  • Parempi Unicode-tuki
 • Katsaus NumPy- ja SciPy-kirjastoihin

Ohjelmointikoulutusten aiheet

C++ React ja Redux Node.js JavaScript HTML5 ja CSS PHP ja Magento Python 3 TypeScript

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä