Työnantajille

Tarjoamme työnantajille monipuolisesti ja joustavasti ICT-koulutuksia ja rekrytointipalveluita. Kauttamme saat juuri tarpeisiisi sopivat osaajat. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä.

Ohjelmointikoulutukset

Buutti tarjoaa yrityksille ja organisaatioille ohjelmointikoulutuksia, jotka tuovat osallistujille käytännönläheistä osaamista.

Koulutusten aiheet

Osaamme pitää koulutuksia useista aiheista, kuten HTML5, CSS, JavaScript, Node.js, React & Redux, C++, C#, C, Angular JS, Java Spring, PHP & Magento, Python 3 ja TypeScript.

Myös eri aiheiden yhdisteleminen onnistuu, asiakkaan tarpeiden mukaan.

Käytännön järjestelyt

Buutin koulutukset ovat avaimet käteen -palvelua. Meiltä saat koko paketin sisältäen osaavat kouluttajat, sopivat tietokoneet ja viihtyisät koulutustilat.

Koulutusten kesto on yleensä 1-3 päivää, mutta pidemmätkin koulutukset onnistuvat meiltä mainiosti.

Ohjelmointikoulutusten aiheet

C++ React ja Redux Node.js JavaScript HTML5 ja CSS PHP ja Magento Python 3 TypeScript

Try ’n’ Hire -rekrytointi

Buutin Try ’n’ Hire -palvelu antaa yrityksille mahdollisuuden palkata uusia työntekijöitä pienellä riskillä.

Mitä?

Try ‘n’ Hire -rekrytoinnissa teknologia-alan osaajat työskentelevät osana asiakkaan projektia, mutta ovat kuitenkin työsuhteessa Buutti Oy:n kanssa. Asiakas saa siis mahdollisuuden perehtyä työntekijän taitoihin ja osaamiseen ennen työsuhteen solmimista. Jos työntekijä vastaa asiakkaan odotuksia, asiakas voi rekrytoida työntekijän itselleen koska tahansa. Yhdeksän kuukauden kokeilujakson jälkeen rekrytoinnista ei veloiteta erillistä rekrytointipalkkiota.

Mitä hyödytte tästä?

Buutin Try ’n’ Hire -rekrytointi on asiakkaalle riskitön rekrytointi. Asiakas pääsee seuraamaan ohjelmoijan työskentelyä ennen palkkauspäätöksen tekemistä. Try ‘n’ Hire -malli mahdollistaa siis syvällisen perehtymisen ohjelmoijan työskentelyyn ja osaamiseen. Riski on pieni, sillä asiakas voi irtisanoa sopimuksen koska tahansa.

Keitä rekrytoitavat ovat?

Tuomme Try ’n’ Hire -palveluun osaajia laajan koulutustarjontamme osallistujista. Taustaltaan he ovat ohjelmistoalan harrastajia, alaa opiskelevia tai siltä valmistuneita. Kuten kaikissa Buutti Oy:n rekrytoinneissa, painotus on todellisella ohjelmointiosaamisella. Varmistamme ohjelmoijien teknisen osaamisen teknisillä haastatteluilla ja ohjelmointitesteillä

Miksi ostaa Try ’n’ Hire juuri Buutilta?

Meillä on jatkuvasti käynnissä paljon koulutuksia, joista voimme poimia parhaat tekjiät. Läheinen yhteistyömme Oulun yliopiston kanssa antaa meille yhteyden laajaan joukkoon vastavalmistuneita diplomi-insinöörejä ja muita tekniikan osaajia.

Mitä tämä maksaa?

Try ‘n’ Hire -rekrytoinnin kautta työntekijän tuntihinta määräytyy halutun ohjelmoijan osaamisen perusteella. Asiakas voi rekrytoida ohjelmoijan itselleen Try ‘n’ Hire -kokeilujakson aikana tai sen jälkeen. Rekrytointipalkkio määräytyy tällöin vuokratyösuhteen pituuden mukaan. Palkkio veloitetaan, jos ohjelmoija rekrytoidaan yhdeksän kuukauden kuluessa ensitapaamisesta.

BuutCamp Trainee: C++

BuutCamp Trainee: C++ -koulutuksen kautta saat tasokkaan traineen

BuutCamp Trainee -koulutus on kuusi kuukautta (23.9.2019-13.3.2020) kestävä koulutus, johon valitaan mukaan 15 IT-alan osaajaa. Koulutusohjelmassamme työnhakijat saavat korkealaatuista koulutusta sekä käytännön työkokemusta C++:sta ja sulautetuista järjestelmistä. He osallistuvat 40 koulutuspäivän intensiivijaksoon koulutuksen alussa ja ovat yrityksissä traineena 76 päivää. Traineet myös laajentavat osaamistaan neljänä lisäorientaatiopäivänä harjoittelun aikana.

Keitä traineet ovat ja minkälaisia tehtäviä heille voi tarjota?

Traineet ovat TE-toimiston asiakkaita. Valinnoissa painotamme hakijoiden todellista ohjelmointiosaamista, jonka he ovat voineet hankkia harrastuneisuuden, koulutuksen tai työelämän kautta. Traineilla on taidot työskennellä trainee- ja entry-tason ohjelmistokehitystehtävien parissa.

Mitä koulutuksessa opitaan?

Buutin kouluttajilla on tuoretta kokemusta ohjelmistokehityksestä ja koulutus perustuu työelämälähtöisiin harjoituksiin. 40 päivän intensiivijakson jälkeen traineet osaavat:
ohjelmoinnin perusteet
geneerisen ohjelmoinnin
olio-ohjelmoinnin
modernin C++:n ja sulautetun ohjelmoinnin Arduinolla
muistinhallinnan

Milloin trainee aloittaa ja mitä tämä maksaa harjoittelupaikan tarjoajalle?

Harjoittelupaikkojen valinta alkaa jo nyt kesän aikana, ja itse harjoittelu on koulutuksen lopussa, eli 25.11.2019-13.3.2020. Harjoittelun kustannus yritykselle on 450€/kk neljän harjoittelukuukauden ajalta, eli yhteensä 1800€ (alv.0%).

Miksi rekrytoisit osaajan BuutCamp-koulutuksen kautta?

BuutCamp-koulutuksen avulla voit rekrytoida motivoituneen osaajan pienellä riskillä. Koulutuksen intensiivijakson aikana varmistamme, että jokaisen traineen osaaminen on riittävällä tasolla. Harjoittelujaksossa trainee ja yritys ehtivät tutustua toisiinsa usean kuukauden ajan ennen päätöstä rekrytoinnista.

Tiivistelmä

Mikä? Kuuden kuukauden mittainen työvoimakoulutus, josta 76 päivää yritysharjoittelua.
Milloin? Intensiivijakso on 23.9.2019-22.11.2019. Yritysharjoittelu on 25.11.2019-13.3.2020.
Miksi? Matalan riskin tapa rekrytoida osaava ohjelmoija.

BuutCamp Trainee: Javascript

Yrittäjä, rekrytoi itsellesi osaava webkehittäjä Buutin BuutCamp trainee -koulutuksen kautta!

BuutCamp-traineekoulutus on yhteensä kuusi kuukautta (23.4.-11.10.2019) kestävä koulutus, johon valitaan mukaan yhteensä 15 webkehittäjäksi haluavaa IT-alan osaajaa. Koulutusohjelmassamme työnhakija saa käytännön työkokemusta ja korkealaatuista koulutusta webkehityksestä ja yritys uuden motivoituneen osaajan, joka on työskennellyt yrityksessä useamman kuukauden ajan ennen rekrytointipäätöksen tekemistä. Tällä varmistamme onnistuneen rekrytoinnin. Mukaan valitut ovat työharjoittelussa yrityksissä 76 päivää (24.6.-11.10.) käytännön työtehtävissä ja osallistuvat yhteensä 40 koulutuspäivän intensiivijaksoon koulutuksen alussa sekä neljään orientaatiopäivään koulutuksen aikana.

Keitä harjoittelijat ovat ja minkälaisia tehtäviä heille voi tarjota?

Koulutukseen valituilla henkilöillä on kokemusta ohjelmistokehityksestä joko oman harrastuneisuuden, koulutuksen tai työelämän kautta. Intensiivijakson jälkeen harjoittelijoiden on mahdollista työskennellä harjoitteluyrityksessä trainee- ja entry-tason webkehitystehtävien parissa.

Mitä koulutuksessa käydään läpi?

    Koulutuksen intensiivijakso syventää työnhakijoiden jo olemassa olevaa osaamista ja mahdollistaa sujuvan siirtymisen alan tehtäviin. Intensiivijakson aikana käymme läpi muun muassa:

  • ohjelmoinnin perusteet
  • unit-testauksen
  • hyvän UI-suunnittelun periaatteet
  • HTML5, CSS3, React, Node ja JavaScript

Harjoittelun aikana syvennetään ymmärrystä ja osaamista moderneista webteknologioista.

Mitä tämä maksaa harjoittelupaikan tarjoajalle?

Harjoittelun kustannus yritykselle on 450€/kk neljän harjoittelukuukauden ajalta, eli yhteensä 1800€ (alv.0%). Työharjoittelija ei ole missään koulutuksen vaiheessa työsuhteessa harjoitteluyritykseen, vaan työharjoittelija on koulutussuhteessa Buutti Oy:n kanssa. Buutti vastaa harjoittelijoiden vakuutuksista.

Miksi rekrytoisit osaajan BuutCamp-koulutuksen kautta?

BuutCamp Trainee -koulutus tarjoaa yritykselle mahdollisuuden rekrytoida itselleen koulutuksen kautta motivoituneen osaaja pienellä riskillä. Harjoittelun kesto yrityksessä on 76 päivää, jonka lisäksi koulutettava suorittaa ennen harjoittelua 40 päivän intensiivikoulutuksen liittyen moderneihin web-teknologioihin. Lisäksi koulutettaville pidetään neljä orientaatiopäivää. Koulutuksen aikana varmistamme, että jokaisen harjoittelijan perusosaaminen ohjelmoinnista on tarvittavan korkealla tasolla harjoittelupaikkojen vaativuuteen nähden.

CodeMatch-koulutus

Löydä uusi huippuosaaja yritykseesi CodeMatch-koulutuksen kautta!

CodeMatch-koulutus on tiivis muutaman päivän mittainen koulutustapahtuma, johon valitsemme työnhakijoita  IT-alan tulevaisuuden huippuosaajista Pohjois-pohjanmaan alueelta. Koulutuksen jälkeen asiakkaamme voivat rekrytoida koulutuksessa kyntensä näyttäneet osaajat.

Koulutuksen aikana koulutukseen valitut työnhakijat osallistuvat ilmaiseen koulutukseen ja saavat mahdollisuuden esitellä osaamistaan mukana oleville yrityksille.

CodeMatch-koulutukseen osallistuvat yritykset saavat konkreettisen käsityksen koulutukseen osallistuvien työnhakijoiden taidoista ja osaamisesta. Koulutus mahdollistaa yrityksille vaivattoman tavan varmistua rekrytoitavien taidoista ja rekrytoida ohjelmoinnin huippuosaajia.

Mitä koulutuksessa käydään läpi?

2-3 päivän mittaisen koulutuksen aikana valitut työnhakijat pääsevät oppimaan uutta, sekä esittelemään osaamistaan rekrytoiville yrityksille. Koulutus  syventää työnhakijoiden jo olemassa olevaa osaamista. Jokaisessa CodeMatch-koulutuksessa keskitytään tiettyyn aihealueeseen esimerkiksi webohjelmointiin Reactilla tai sulautettujen järjestelmien kehittämiseen C-kielellä.

Mitä CodeMatch-tapahtuma maksaa?

CodeMatch-koulutukseen osallistumisen kustannus yritykselle on 4000. Mikäli yrityksenne löytää sopivan osaajan koulutuksesta yhden rekrytoinnin hinta on 3000€.  Osallistuminen CodeMatch-koulutukseen ei kuitenkaan velvoita rekrytointiin. Työnhakijoiden osallistuminen koulutukseen on ilmaista.

Miksi rekrytoisit CodeMatch-koulutuksen kautta?

CodeMatch-koulutus tarjoaa yrityksille mahdollisuuden tutustua työnhakijoiden taitoihin ja osaamiseen konkreettisten esimerkkien avulla. Me varmistamme, että koulutukseen valittavien työnhakijoiden osaaminen on riittävän korkealla tasolla ja vastaa yrityksenne tarpeita. Ennen rekrytointipäätöksen tekemistä annamme mukana oleville yrityksille suosituksen lupaavimmista kandidaateista, perustuen työnhakijoiden koulutuksen aikana näyttämään osaamiseen.

Luonnollisesti toivomme, että CodeMatch-koulutukseen osallistuminen johtaa sopivan osaajan löytymiseen ja rekrytointiin. Mutta mikäli näin ei tapahdu, tapahtuma on loistava tilaisuus rakentaa positiivista työnantajamielikuvaa ohjelmoinnin huippuosaajien silmissä. CodeMatch-koulutukseen osallistuminen ei velvoita yritystä rekrytoimaan.

Mielenkiintoni heräsi, miten saan lisätietoa?

Ota yhteyttä